MENU
Aula_close Layer 1

Beredsskab: Information til forældre

Opdateret d. 20. marts 2020 kl. 11.56

Kære Forældre 

I det AULA er gået ned har det for nogen måske været svært at få alle de informationer der har været sendt ud. Derfor vil vi fremadrettet sætte det informationsmateriale der gælder alle forældre på vores hjemmeside.

Ud over nedenstående information, ligger der i bunden af siden følgende dokumenter:

  • Information til forældre om nødpasning i dagtilbud og skoler
  • Brev fra Børne- og Undervisningsministeren om nødpasning
  • Forældrebrev ang. hjemmeundervisning

 

Kære forældre i Faxe Kommunes dagtilbud, skoler og klubber samt de private pasningsordninger,  

Efter myndighedernes seneste udmelding (statsministerens pressemeddelelse den 11. marts kl. 20:30) er beredskabsniveauet nu rykket endnu et niveau op. Derfor besluttes det, at alle tilbud for børn og unge i Center for Børn og Undervisning fra og med den 12. marts følger nedenstående retningslinjer. Jeg gør opmærksom på, at forholdsreglerne endnu ikke er komplette, men vil blive opdateret torsdag formiddag. 

Dette indføres:

  • Skoler, dagtilbud og klubber lukkes fra på mandag og 2 uger frem. Forældre opfordres allerede fra torsdag den 12. marts til at holde deres børn hjemme. Der tilbydes nødpasning til børn i aldersgruppen 0-9 år. Børn der ikke kan passes hjemme fordi forældrene har opgaver i forbindelse med samfundets kriseberedskab eller andet, der gør pasning hjemme umuligt, f.eks. enlig forsøger med arbejde, vil i dialog med dagtilbud og skole kunne tilbydes indpasning.

 

  • Skolebuskørslen forventes at blive indstillet inden weekenden.

 

  • Ledere af dagtilbud og skole vil sørge for kommunikation til forældre vedrørende planer for nødpasning. Alle ledere får i morgen meget travlt med at udarbejde planer og håndtere situationen. Jeg henstiller derfor om, at I IKKE at kontakter dagtilbud og skole pr. telefon i løbet af torsdagen, men i stedet afventer den kommunikation, som vil komme ud til jer via AULA, andre beskedsystemer og hjemmesider. Jeg er orienteret om at AULA pt. er ”nede” pga. overbelastning. Er det tilfældet i løbet af i morgen, så vil vi også benytte kommunens facebookside.

 

  • Denne orientering følges op inden torsdag middag med en opdatering og præcisering. 

 

Tak for jeres forståelse.