MENU
Aula_close Layer 1

Solhøjen - Faxe

Kære børn og forældre,


Velkommen til Solhøjen!

Vi er en engageret personalegruppe. Vi vægter udvikling og det sociale samspil i fællesskabet. Vi har fokus på den anerkendende tilgang og relationers betydning i mellem barn/barn og barn/voksne.

Det enkelte barns trivsel er vigtig og vi er opmærksomme på at "se" det enkelte barn og alle skal føle sig værdifulde i fællesskabet.

Vi vægter et godt og konstruktivt forældresamarbejde højt. Vi ønsker i samarbejde med jer som familie, at støtte jeres barn i en positiv udvikling og sikre dets trivsel.

 

Vores mål i det daglige pædagogiske arbejde er, at give børnene mulighed for at lege, lære, opleve, opdage, fantasere, afprøve grænser, være kreative og fysisk aktive. Vi er optage af de sociale relationer i børnegruppen og vægter, at de indgår i fællesskaber og venskaber . at de respekterer alle, og rummer hinandens forskelligheder.

 

Vi indgår i et tæt samarbejde med skolen. Pædagoger og lærere samarbejder omkring den enkelte klasse og ønsker derigennem, at skabe helhed og sammenhæng for det enkelte barn og klassen.

 

Vi glæder os til at møde dig og din familie!